O nas

 Dystrybucjonizm.pl – rodzinne strony ekonomii

„Najemnik ucieka, ponieważ jest najemnikiem, ale dobry pasterz odda życie za swe owce”

Gilbert Keith Chesterton

Inspirowani myślą G.K. Chestertona, H. Belloca oraz społeczną nauką Kościoła katolickiego, tworzymy przestrzeń działań na rzecz uwłaszczenia rodzin. Jesteśmy przekonani, że dystrybucjonistyczne postulaty zasługują w naszym kraju na rzetelną intelektualną recepcję oraz trwałe miejsce w debacie publicznej. Pracujemy na rzecz organicznego charakteru społeczeństwa, gdzie dobro wspólne jest miarą racjonalności działań, a miłość na powrót przynależy ludziom i Bogu.

kontakt@dystrybucjonizm.pl